Kontakt

HIT Tenis s.r.o.
Jeremenkova 106, 140 00 Praha 4
E-mail: hittenis@gmail.com

TELEFONÍ ČÍSLA:
TENISOVÁ ŠKOLA 602 255 602 (Jan Beneš)
PRONÁJMY DVORCŮ 775 070 150 (recepce)