Tenisová škola

Školička

Kurz je určen pro děti ve věku 4-7 let bez předchozí tenisové průpravy.

Hlavním cílem školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností, osvojení základů tenisové techniky a hravou formou podchytit zájem dětí o tenis. Kurz je vhodný jak pro zájemce o závodní tenis, tak i pro děti s všestrannými sportovními ambicemi. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčků, sítí pro minitenis a dalších pomůcek, které pestrou a efektivní formou přispívají k rychlému zvládnutí základních dovedností. Trénink probíhá ve skupinách 6-10 dětí. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci, mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.

Skupinový trénink

Tento kurz je vhodný pro hráče všech věkových i výkonnostních úrovní. Trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností, nutných pro další výkonnostní růst hráče. Trénink ve skupině umožňuje využívat řadu odlišných tréninkových postupů a metod, než trénink individuální. Jde např. o modelování herních situací, nácvik taktických variant ve dvouhře a čtyřhře, základy tenisové psychologie, a mnoho dalších. V zájmu kvality a efektivity tréninkového procesu jsou hráči zařazováni do věkově a výkonnostně srovnatelných skupin. Trénink ve skupině je vhodné kombinovat s individuální výukou. Při dlouhodobé, včas omluvené absenci, mohou být zameškané lekce po dohodě s trenérem nahrazeny. Krátkodobé absence nemohou být z technických důvodů nahrazovány.

Individuální trénink

Individuální kurzy jsou vhodné pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků až po profesionální tenisty.
Trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče s důrazem na jeho individualitu a osobní rozvoj.

Na základě analýzy úrovně herních schopností a dovedností je pro každého hráče připraven individuální plán přípravy.

Cílem výuky je zvládnutí optimální tenisové techniky a její následné
využití v zápase. Přestože se jedná o nejefektivnější formu výuky, je vhodné individuální trénink kombinovat se skupinovou výukou. Neodehrané, včas omluvené hodiny lze po dohodě s trenérem nahrazovat. Omluvy na trénink nejpozději 24 hod. před započetím hodiny.

Kondiční trénink pro mládež

Tréninky probíhají celoročně, jsou vhodným doplněním tenisových tréninků, jejich obsahem jsou cvičení, speciálně zaměřená na rozvoj pohybových dovedností, nezbytných pro tenis, stejně jako kompenzační a relaxační cvičení.

NOVĚ !!

Všestranná pohybová průprava

Je určena pro děti ve věku 5 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti. Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.